شرکت کیسون در دوره 12 ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم 1,108 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت کیسون در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱,۱۰۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳۱% افزایش داشته است

«کیسون» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۵,۵۸۲,۰۴۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

  • منبع خبر : کدال