شرکت پتروشیمی اروند در دوره 12 ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه 1399 ضمن ثبت افزایش سرمایه 200% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 2,854 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت پتروشیمی اروند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲,۸۵۴ ریال سود محقق کرده است.

«اروند» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۳۴,۲۴۳,۶۳۹ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۹% رشد داشته است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

  • منبع خبر : کدال