شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه 1399 معادل 104,698,663 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 128% افزایش داشته است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۴,۶۹۸,۶۶۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱۲۸% افزایش داشته است.

«نوری» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۴۳۱,۹۴۴,۷۱۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۳۳% رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد نوری