بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 19,039,453 به ثبت رسیده است.

به گزارش کدال بورس امروز، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-023 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹,۰۳۹,۴۵۳ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۶۰۳۹۴۵۳ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار بیمه رازی