بازارگردانی نماد شرکت پارس خودرو از تاریخ 25خرداد 1400 توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم پایان می یابد.

به گزارش بورس امروز، بازارگردانی نماد شرکت پارس خودرو از تاریخ ۲۵خرداد ۱۴۰۰ توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم پایان می یابد.

  • منبع خبر : بورس 24