شرکت لیزینگ رایان سایپا به ازای هر سهم 384 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۳۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% افزایش داشته است.

«ولساپا» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۴۷۲,۰۰۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.

  • منبع خبر : کدال