هئیت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد قصد دارد افزایش سرمایه تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده 16 شهریور سال گذشته را عملیاتی سازد.

به گزارش کدال بورس امروز، این افزایش سرمایه که در ابتدا از مبلغ ۵,۱۰۳ میلیارد ریال به ۲۰,۴۱۲ میلیارد ریال بوده، در رحله تفویضی از مبلغ ۱۰,۲۰۶ میلیارد ریال به میزان ۱۰۰ درصد است.

در این مرحله افزایش از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها انجام خواهد شد. هدف از افزایش سرمایه مرحله دوم تفویض شده حفظ نسبت توانگری مطلوب شرکت و به تبع آن حفظ مجوز قبولی اتکایی است. در صورتی که افزایش سرمایه مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شود مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار بیمه پاسارگاد