هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید در اطلاعیه ای پیشنهاد افزایش سرمایه خود را بیان کردند.

به گزارش کدال بورس امروز،این افزایش سرمایه که از مبلغ ۹,۵ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال است، قرار است در صورت تأیید از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با سلب حق تقدم انجام شود.

هیئت مدیره «امید» با هدف بهبود ساختار سرمایه و پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ بهره این پیشنهاد را ارائه کردند. پیشنهاد مذکور نتیجه مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ می‌باشد که برای اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. در صورت بیان نظر حسابرس، نتیجه در ادامه اطلاع رسانی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال