عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد اقتصاد گفت: برای حل مشکلات اقتصادی داخلی نیازمند به مبارزه بی امان با فساد و رانت خواری و توجه تام به ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی مانند همه کشورهای توسعه یافته هستیم.

به گزارش بورس امروز، امروز یکی از اصلی ترین مطالبات مردم، افزایش سطح رفاه و معیشت آنهاست، چرا که براساس آمارها در یک دهه گذشته نرخ رفاه اجتماعی و قدرت خرید بسیار کاهش یافته است. کاهش یک سومی قدرت خرید مردم نسبت به سال 1390 از موضوعاتی است که فشار شدیدی را بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است.

با اینکه همه مسوولین به مشکلات اقتصادی کشور واقف هستند اما دولت این موضوع را به صورت صد درصدی ناشی از تحریم ها می داند در حالی که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هم مباحث تحریم و مسائل خارجی در اقتصاد ایران و هم سوء مدیریت و سیاست های ناکارآمد را اصلی ترین عواملی می دانند که اقتصاد ایران را دچار چالش کرده است.

قدرت الله امام وردی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این گفت وگو دو بعد تاثیر گذار بر رشد منفی اقتصاد ایران و کوچک شدن سفره مردم و حداقل شدن رفاه اقتصادی در جامعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده که جمع بندی آن در ادامه آمده است.

قدرت الله امام وردی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد اقتصاد در گفت و گو با بورس امروز موضوع چرایی تنش های فراوان در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد ودراین باره به ما گفت: قطعا با وضعیت بسیار بغرنجی که بر سر اقتصاد ایران آورده اند، بیان چالش های اقتصادی ایران و اشاره به همه ریشه ها و راهکارهای عبور از بحران های اقتصادی کار بسیار سختی است. اما اگر موضوع را به صورت خلاصه مورد واکاوی قرار دهیم می توان به یکی از مهمترین عوامل موثر بر بحران های اقتصادی ایران یعنی وابسته بودن به مسائل خارجی اشاره کرد؛ که ریشه این موضوع مسائل سیاسی و عدم تعامل مفید با دنیای خارج است.

وی در ادامه افزود: بی شک نمی توان نقشی برای نابسامانی ها و به هم ریختگی های بیشتر اقتصاد برای تحریم ها قائل نشد، چرا که تحریم ها مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده و به نوعی سوء تدبیرها را هم نمایان تر کرده است. بنابراین اگر موضوع تحریم ها و عدم ارتباطات کامل و جامع اقتصادی با دنیا را به عنوان یک چالش اقتصادی بپذیریم، با چالشی که از بیرون به ما تحمیل شده، متوجه می شویم که این چالش بسیاری از مسائل اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار داده است.

قدرت الله امام وردی خاطر نشان کرد: هر چند در سال های گذشته بحث دور زدن تحریم ها به عنوان یک راهکار برای تجارت و تعامل اقتصادی با دنیا مطرح بوده و بدین شکل نفتی به فروش رفته یا ایران با کشورهای معدودی تعاملات اقتصادی داشته است اما طبیعی است دور زدن تحریم ها برای همیشه برای اقتصاد یک کشور بزرگ مثل ایران ممکن نیست چرا که هزینه های بسیاری به ما تحمیل می کند، لذا باید به دنبال ساز و کارهایی برای برداشتن بار سنگین هزینه ها از روی دوش اقتصاد کشور باشیم، چرا که بخش مهمی از بودجه ای که باید به اقتصاد تزریق شود صرف دور زدن تحریم ها می شود که این بودجه قطعا کمترین تاثیر مثبتی را روی رفاه و معیشت و توسعه اقتصادی جامعه به جا نمی گذارد.

قدرت الله امام وردی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره میزان زیانی که از دور زدن تحریم ها بر بدنه اقتصاد ایران وارد می شود این آمار را ارائه داد و گفت: در آخرین برآوردهای انجام شده از میزان زیانی که از دور زدن تحریم ها برای تجارت به اقتصاد ایران وارد می شود مشخص شده که در وهله اول تحریم ها ۲۰ درصد هزینه مبادلات اقتصاد ایران را با دنیای خارج افزایش داده، قطعا این میزان، رقم کمی نیست و موجب کاهش رفاه اقتصادی می‌شود.

استاد اقتصاد بعد دیگر ماجرا یعنی سوء تدبیر مدیریتی را نیز مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: طبیعتاً از طرف دیگر سوء مدیریت و عدم شایسته سالاری در اقتصاد ایران و عدم شفافیت، افزایش رانت واختلاس در سال های گذشته در اقتصاد ایران نیز موارد مهمی است که شاخص های اقتصاد را با رشد منفی مواجه کرده است. بی تدبیری های اقتصادی و سیاست گذاری های غلط اقتصادی زمینه های افزایش بیکاری، فساد و جرم را در سطح جامعه به مراتب افزایش داده است، که البته کاهش رشد اقتصادی در نهایت خود را در شاخص هایی چون کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه اجتماعی نشان می‌دهد.

قدرت الله امام وردی در این باره تصریح کرد: به هر حال عوامل و دلایل تاثیر گذار و ریشه مشکلات اقتصاد ایران کاملا مشخص و واضح است بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی داخلی نیازمند به مبارزه بی امان با فساد و رانت خواری و توجه تام به ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی مانند همه کشورهای توسعه یافته هستیم.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه هیچگونه اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد در دولت و در قوه مقننه و مجریه دیده نشده، کارهایی هم که تا کنون صورت گرفته آنقدر چنگی به دل نمی زند که بتوان امیدوار شد انقلابی در مبارزه با فساد اقتصادی در سطح حاکمیت رخ داده است. به هر حال اگر چالش های تدبیر و مدیریت اقتصادی داخلی و مبارزه با رانت، فساد وامضای طلایی حل شود و بعد از آن تحریم ها رفع شوند آن زمان به تدریج می توان زمینه های رشد و توسعه اقتصاد ایران را چید و برای فردای اقتصاد رشد یافته و توسعه یافته ایران برنامه ریزی کرد.

وی در نهایت خاطر نشان شد: در صورتی که این چالش ها برطرف نشود در مسائل و مطالبات مردمی مهمی مثل افزایش نرخ بیکاری، کاهش رفاه اقتصادی می مانیم ونمی توانیم جوابگو و حلال دغدغه های مردمی باشیم. اگر شفافیت برقرار شود و شایسته سالاری در کشور گزینه نهایی باشد و در تعامل اقتصادی با دنیا به یک نقطه روشنی برسیم قطعا می توان به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار بود.