عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و عضو هیئت علمی دانشکده پولی ومالی گفت: تورم نشانه جدی از بیماری اقتصادی در هر اقتصادی به شمار می رود، بیماری که متاسفانه به دلیل سهل انگاری، بی تفاوتی ها درمان نشده، حتی به دلیل سیاست گذاری های غلط افزایش یافته و اقتصاد ایران را به حالت احتضار برده است.

به گزارش بورس امروز، مهمترین مشکل و عمده چالش اقتصادی که این روزها حتی کوچکترین فرزندان خانواده به دلیل مشکلات مالی و معیشتی با آن آشنا هستند، مساله تورم است. موضوعی که نه تنها از حد سایه انداختن بر اقتصاد گذشته، بلکه درون و بیرون اقتصاد ایران را پوسانده و وضعیت آن را روز به روز وخیم تر می کند. کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به پرسش بورس امروز مبنی بر اینکه از نظر شما مهمترین مشکل عدیده اقتصاد ایران چیست با عنوان کردن مساله” تورم” دلایل خود را در این باب توضیح داده است.

کامران ندری اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با بورس امروز مهمترین مشکل اقتصاد ایران را ازمنظر خود بیان کرد ودراین باره گفـت: بنده براین باورم که نه تنها در حال حاضر بلکه از چند دهه گذشته مهمترین و اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران، تورم بوده است.

وی در این باره توضیح داد: به بیان بهتر، تورم بیماری مزمنی است که دامنگیر اقتصاد ایران شده است و کشور را در پنج دهه گذشته با بحران ها و مشکلات مهمی رو به رو کرده که یکی از مهمترین آنها از دست رفتن معیشت و تولید و افزایش فشار به دهک های کم درآمد و کمتر برخوردار جامعه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: تورم نشانه جدی از بیماری اقتصادی در هر اقتصادی به شمار می رود، بیماری که متاسفانه به دلیل سهل انگاری، بی تفاوتی ها درمان نشده، حتی به دلیل سیاست گذاری های غلط افزایش یافته و اقتصاد ایران را به حالت احتضار برده است.

کامران ندری اقتصاد دان دراین باره با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائلی که نامزدهای ریاست جمهوری دولت سیزدهم برای آن باید برنامه های کارآمد داشته باشند موضوع تورم است به بورس امروز گفت: متاسفانه تورم در پنجاه سال گذشته فعالیت های اقتصادی توسعه ای و معیشت مردم را مختل کرده و به شدت بر لایه های مختلف اقتصاد ما تاثیرات سویی به جا گذاشته است، از این منظر یکی از مهمترین برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری باید پرداختن به مساله کاهش تورم به عنوان مهمترین مطالبه اقتصادی امروز مردم باشد،البته برنامه محور،نه شعاری!

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به ریشه های تورم دراقتصاد ایران عوامل موثر در افزایش تورم را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: یادمان باشد با حرف و شعار نمی توان بیماری تورم پنجاه سال گذشته ایران را حل کرد چرا که حل مساله مهمی مثل تورم در اقتصاد ایران، مستلزم اصلاحات ساختاری و بنیادی است، در غیر این صورت همه چیز حرف وشعار است، بنابراین حل معضل تورم باید با از بین بردن موانع اصلی یعنی مشکلات بنیادی و ساختارهای غلط شکل گرفته انحام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق دراین باره توضیح داد: با اینکه روسای بانک مرکزی و دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس بارها و بارها از کاهش و کنترل نرخ تورم صحبت کرده اند و وعده هایی به مردم داده اند، اما این کار شدنی نیست مگر اینکه همه نهادها یا به صورت کل حاکمیت برای اصلاحات جدی وارد عمل شود.

ندری در این خصوص تصریح کرد: کنترل تورم نیازمند اصلاحات جدی در بخش های مختلفی مثل اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بنگاه های تولیدی و اقتصادی ناکارآمد است، ضمن اینکه کاهش هزینه های دولت و از بین بردن کامل هزینه های زائد دولت نیز در کاهش و کنترل نرخ تورم بسیار تاثیر گذار است.

دولت آینده باید به مردم متعهد شود که هزینه های خود را مورد بازبینی قرار می دهد تا بار هر گونه هزینه های زائد و تعهدات غیرضروری که دولت ها به عهده گرفته اند از روی بودجه برداشته شود، اگر دولت آینده قصد کاهش و کنترل نرخ تورم را داشته باشد، کمر همت خود را برای حل این چالش ها می بندد در غیر این صورت بدون اصلاحات ساختاری آش وکاسه همین است وهمین.

عضو هیئت علمی دانشکده پولی و مالی در این خصوص خاطر نشان کرد: با سیاست های پولی می توان تورم را روی میانگین بلند مدت کنترل کرد، یعنی می توان روی 20 درصد نگه داشت اما نمی توان انتظار تک رقمی شدن نرخ تورم را داشت. قطعا اگر سیاست های پولی به درستی اتخاذ شود می توان تورم را در کوتاه مدت در میانگین مشخص نگاه داشت اما تک رقمی شدن نرخ تورم وابسته به انجام فوری و صد درصدی اصلاحات ساختاری است که بدان اشاره کردم.

وی درادامه بحث به سایر راهکارها اشاره کرد و گفت: اصلاحات اساسی در امور مالی و بودجه ریزی دولت موضوع بسیار مهمی درکاهش تورم است چرا که ناتراز بودن بودجه دولت منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم می شود. با کاهش تورم، نظام مالیاتی اصلاح می شود و منابع به صورت بهینه تری تخصیص داده می شود، ضمن اینکه اصلاحات انجام شده در نظام بانکی موجب کاهش ناترازی ها می شود و دسترسی مردم به وام و تسهیلات را منطقی تر می کند. از سوی دیگر اصلاح و سیاست گذاری درست نرخ بانکی نیز در مساله تورم بسیار موثر ومهم است.

وی درپایان توضیح داد: به هر حال کاهش نرخ تورم و تکی رقمی شدن نرخ تورم برکات زیادی دارد که متاسفانه اقتصاد ما تا به حال به آن نرسیده و از آن برخوردار نشده است، البته نباید گمان کنیم با حل مشکل تورم و کاهش تورم، همه مشکلات اقتصادی حل می شود، چرا که کشورهایی که مشکل تورم ندارند هم دچار بحران های اقتصادی می شوند اما بی ثباتی دراین اقتصادها به مراتب از اقتصاد ما کمتر است، لذا کاهش تورم عامل موثری در کاهش بی ثباتی های اقتصادی به شمار می رود و در بلند مدت اثرات مثبتی برای اقتصاد به ارمغان می آورد.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز