مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان گفت: شرکت تامین سرمایه کاردان در سال جاری پتانسیل  10 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق از محل درآمد ثابت را دارد و در تلاش است تا بخشی از منابع خود را از طریق شهرداری و شرکت های پتروشیمی و دیگر شرکت هایی که تمایل دارند به سمت این شیوه تامین مالی بلند مدت حرکت کنند، تامین کند.

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز، در خصوص میزان استقبال از انتشار اوراق بدهی با توجه به شرایط بازار گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه ابزار های مختلفی وجود دارد؛ اول ابزارهای با درآمد ثابت هستند که می توان از اوراق بدهی یاد کرد. دومین ابزار بازار، سهام است که بازدهی متغیری دارد و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارد.

وی در ادامه افزود:  این دو ابزار هیچکدام جای همدیگر را پر نمی کنند. اوراق با درآمد ثابت مشتری خاص خود را دارد.  سهام نیز با وجود ریسک بالاتر سرمایه گذاران خاص خود را جذب می کند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان همچنین گفت: در حال حاضر شرایط برای ابزاری مثل اوراق با درآمد ثابت نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته است.

مرادی در خصوص رشد انتشار اوراق و تامین مالی از بازار سرمایه توضیح داد: علت اصلی این که در گذشته تامین مالی از این محل کمتر انجام می شد این بود که دانش و آگاهی بازار نسبت به این ابزار بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: طبیعتا مثل هر ابزار جدید دیگری رونق این ابزار نیز، زمان بر خواهد بود. تا زمانی که دستورالعمل ها متناسب با این ابزار اصلاحات لازم را دخیل کنند، طول می کشد؛ با این حال به نظر من نسبت به بازار پول رشد سریع تری دارد و بهتر خود را با نیاز متقاضیان تامین مالی وفق می دهد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان در خصوص اینکه همه شرکت ها از همه نوع ابزار تامین مالی مختلف نمی توانند استفاده کنند، گفت: شرکت ها در بازار سرمایه نمی توانند از همه ابزارها استفاده کننده بلکه هر شرکتی بر حسب شرایط و بازه زمانی مطلوب خود، اقدام به تامین مالی می کند. به عبارت دیگر شرکت ها می توانند از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه با توجه به عواملی همچون ترازنامه و وضعیت دارایی ها ، سرمایه و … جهت تامین مالی خود استفاده کند؛ با این حال این ابزارها از لحاظ میزان نرخ تامین مالی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و حتی شرکت ها می توانند به صورت ترکیبی از دو یا چند نوع آنها استفاده کنند.

نقش شرکت های تامین سرمایه در افزایش تمایل تامین مالی از بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان با اشاره به انتشار اوراق شهرداری ها در بازار سرمایه، درباره افزایش تمایل شرکت ها و نهادهای دیگر برای تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه توضیح داد: زمانی که دانش استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه و تاثیرات آن روشن می شود، نهادها و ارگان ها تمایل پیدا می کنند که از این محل اقدام کرده و به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.

مرادی در ادامه با تاکید بر اینکه چنین برنامه ای در دستور کارشرکت های تامین سرمایه قرار دارد، بیان کرد: شرکت های تامین سرمایه می توانند در مواردی ارگان های مربوطه را شناسایی کنند و خودشان در جهت روشن تر کردن ابعاد مختلف این نوع ابزار، پیشقدم شوند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان در خصوص برنامه  برای انتشار اوراق این شرکت در سال جاری گفت: از نظر بودجه شرکت تامین سرمایه کاردان میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق از محل درآمد ثابت را دارد.

مرادی در پایان افزود: این شرکت در تلاش است که بخشی از منابع خود را از طریق شهرداری و شرکت های پتروشیمی و دیگر شرکت هایی که تمایل دارند به سمت این شیوه تامین مالی بلند مدت، حرکت کنند، تامین کند.