شرکت  مدبران اقتصاد یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بازار سرمایه است که بهای تمام شده سبد دارایی این شرکت 10,455 میلیارد ریال است. «ومدبران» امکان مشارکت در مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد توانست ارزش پرتفوی خود را در پایان اریبهشت ماه 1400 از این محل بهبود بخشد.

این ارزش بهای تمام شده شامل ۴ میلیون سهم «شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد» بوده که ارزش بهای تمام شده این دارایی در سبد «ومدبران» را در پایان دوره حدود ۳۲ میلیارد ریال افزایش داد. علاوه بر این، در دوره یک ماهه اردیبهشت ماه شرکت علاوه بر تحصیل حق تقدم توکا فولاد حدود ۴۷۶,۹۴۳ سهم دیگر از این شرکت به بهای تمام شده ۵ میلیارد ریالی خریداری کرد.

در مجموع تمامی سهام تحصیل شده این شرکت در یک ماهه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال بوده است. در این بین، ۳ شرکت آوای فردای زاگرس به ارزش ۸۹ میلیارد ریال، پالایش نفت تبریز به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری استان فارس به ارزش ۱۴ میلیارد ریال بیشترین بهای تمام شده را در بین سهام تحصیل شده داشته اند.

علاوه بر عملکرد شرکت در دوره یک ماهه مذکور، از محل سهام شرکت سیمان شاهرود حدود ۲۱ میلیارد ریال درآمد شناسایی شده است که ناشی از برگزای مجمع عمومی سالانه سیمان شاهرود در ۱۱ اردیبهشت ماه می‌باشد. این درآمد سود سهام که از محل ۸۱۰ میلیارد سرمایه گذاری «ومدبران اقتصاد» در این شرکت است، برای هر سهم حدود ۲,۲۲۷ ریال درآمد به همراه داشته است. این درحالی ست که درآمد کسب شده ناشی از مالکیت ۱.۲ درصدی در این شرکت بوده است.