در حال حاضر شرکت پالایش نفت اصفهان دارای 16.7 درصد سهام شرکت نفت سپاهان است و تمایل دارد که این میزان مالکیت خود را افزایش دهد؛ با این حال این تصمیم به شرایط اقتصادی شرکت و سهامدار عمده شرکت نفت سپاهان وابسته است.

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر شرکت پالایش نفت اصفهان دارای ۱۶.۷ درصد سهام شرکت نفت سپاهان است . این سهام پیرواطلاعیه ای  از جانب پالایشگاه سپاهان، که در تاریخ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ مبنی بر فروش ۱۶/۶۷ درصد از سهام خودبه صورت یکجابه قیمت پایه ۲۱/۴۸۰ ریال در نماد شسپاعرضه شد، به فروش رسید.

مطابق با گفته های مهدی صارمی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه نفت اصفهان، این پالایشگاه تمایل دارد که این میزان مالکیت خود را افزایش دهد؛ با این حال این تصمیم به شرایط اقتصادی شرکت و سهامدار عمده شرکت نفت سپاهان وابسته است. در روزهای اخیر، شرکت نفت سپاهان معامله واگذاری ۱۶.۶۷ درصد سهام خود را به پالایشگاه نفت اصفهان از سوی گروه پتروشیمی تابان فردا، قطعی اعلام کرد. بر این اساس گروه پتروشیمی تابان فردا تنها ۳۴ درصد سهام شرکت نفت سپاهان را در اختیار دارد.

علت اهمیت جایگاه پالایشگاه نفت سپاهان

با توجه به تامین خوارک نفت سپاهان توسط پالایشگاه اصفهان و با هدف افزایش هم افزایی و افزایش سودآوری و تبدیل شدن پالایشگاه اصفهان به شرکتی پتروپالایشی در بلند مدت بوده و انتظار می رود با توجه مالکیت بیش از ۴۱.۶ درصدی پتروشیمی اصفهان ، محقق شود. بنا به گفته صرامی، با توجه به اینکه بیشترین میزان خوراک شرکت نفت سپاهان توسط شرکت پالایش نفت اصفهان تامین می شود، لذا پالایشگاه نفت سپاهان اهمیت بالایی دارد. از سوی دیگر استراتژی های شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای توسعه پتروپالایش ها است؛ بنابراین خرید شرکت نفت سپاهان برای این شرکت اهمیت دارد و بر همین اساس نیز رویکردها و چشم انداز های آتی آن تدوین شده است.

برنامه برای افزایش مالکیت

نخست باید سهامدار عمده ای این شرکت برای واگذاری سهام خود اعلام آمادگی کند تا بعد از آن شرکت پالایش نفت اصفهان بررسی های خود را انجام داده و در صورتی که این عرضه سهام مناسب باشد، برای افزایش مالکیت در این شرکت اقدام خواهد کرد.

چشم انداز آینده

در پی این مراوده مالی با توجه به تعامل تامین خوراک که این دو شرکت باهم دارند،بنا به گفته صارمی بر اساس ضوابط قانونی و رعایت اصل عدالت این دو شرکت می توانند هم افزایی بسیاری داشته باشند. از جمله این اقدامات تشکیل کارگروه های لازم و عضویت پالایشگاه اصفهان در هیئت مدیره نفت سپاهان و همچنین پیگیری جدی تر مباحث فنی است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز