مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) خبر داد: 700 میلیارد تومان اوراق بدهی «ونیکی» تا ماه آینده در بازار سرمایه منتشر می شود.

نوید رفیعی تبریزی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، آخرین وضعیت انتشار اوراق بدهی را تشریح کرد و گفت: مقرر شده بود که 1500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شود که 700 میلیارد تومان آن با همکاری تامین سرمایه امین در مراحل نهایی است. با تائید وثیقه های لازم برای انتشار این اوراق، امیدواریم در آینده ای نزدیک این اوراق منتشر شود.

وی افزود: 800 میلیارد تومان باقی مانده از این مقدار را نیز مقرر شد با همکاری شرکت تامین سرمایه کاردان منتشر کنیم که این اوراق هنوز در مراحل اولیه به سر می برد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) درباره جزئیات 800 میلیارد تومان باقی مانده از اوراق بدهی، توضیح داد: زمانی که شرکت می خواهد اوراق بدهی منتشر کند، در ابتدا لازم است که مصوبه هیئت مدیره را داشته باشد، سپس باید گزارش هایی در این خصوص تهیه شود که این امر بر عهده شرکت های تامین سرمایه است. در حال حاضر شرکت تامین سرمایه کاردان در حال تهیه گزارش ها است که بعد از آن شرکت می تواند اقدامات لازم را برای دریافت موافقت اصولی سازمان بورس انجام دهد.

رفیعی تبریزی ادامه داد: پس از دریافت موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل ارائه ضمانت و وثیقه انجام می شود؛ بنابراین در این مرحله باید وثیقه ای را برای سپرده گذاری به سازمان بورس معرفی کنیم.

وی در پایان یادآوری کرد: در حال حاضر شرکت تامین سرمایه کاردان تازه شروع به تهیه گزارش ها کرده است و این پروسه نیاز به زمان دارد زیرا این گزارش ها باید به تصویب بازرس قانونی رسیده و نظرات وی نیز در این گزارش ذکر شود.