تثبیت نرخ ارزهای خارجی که موجب بروز تورم و افزایش سود عملیات شرکتها خواهد شد .

فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سال ۹۸ بورس قطعا با شیبی افزایشی اما نه به اندازه سال ۹۷ ، رشد خواهد نمود.

دلایل :

۱- پیش بینی تورم حداقل به نیزان قید شده در بودجه ۲۵ درصد .۲- ثبات کامادیتی و احتمال رشد سودآوری شرکتهای صادرات محور که وزن موثری در شاخص دارند. ۳- تثبیت نرخ ارزهای خارجی که موجب بروز تورم و افزایش سود عملیات شرکتها خواهد شد .۴- کاهش درآمدهای ارزی و صادراتی دولت و درنتیجه احتمال افزایش نرخ ارز.۵- نبود زمینه های سرمایه گذاری از جمله بازارهای مسکن ( بدلیل رشد فزاینده در سال ۹۷) ارز ، طلا زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری ندارد چون غیر متشکل ، غیر قانونی و غیر نقدشونده هستند .۶-افزاشی حجم نقدینگی و کاهش قدرت خرید که به معنای تورم است . ۷- افزایش هزینه های دولت بدلیل اجبار در دور زدن تحریمها و یا اعمال تخفیف در کالاهای صادراتی بخصوص نفت و فرآورده های نفتی .۸- تغییر سیاستهای پولی در پرداخت سود روزشمار به ماه شمار


مدیرعامل کارگزاری بانک دی در انتها خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد درکنار سایر عوامل اثر گذار موجب خواهد شد که سال ۹۸ با فرض ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی بازار سرمایه با اقبال مواجه خواهد بود .

بیشتر بخوانید:  نکات مثبت و منفی محدود کردن سفارش در بازار پایه فرابورس