شرکت مبین انرژی خلیج فارس در اطلاعیه‌ای از شمولیت افزایش معافیت مالیاتی خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، طبق دادنامه هیئت عمومی دیوان اداری و تصویب نامه هیئت محتر وزیران به همراه بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت مالیاتی آن دسته از شرکت‌های صنعتی و معدنی که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده پرنامه بهره برداری را کسب یا قرارداد استخراج و فروش برای آن‌ها منعقد شده است به شرطی که دوره معافیت آن‌ها تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد مشمول افزایش معافیت مالیاتی خواهند بود، ابطال گردید. طبق این مصوبات به نظر می‌رسد که «مبین» مشمول افزایش معافیت مالیاتی بوده که نتیجه قطعی منوط به تأیید اداره امور مالیاتی شهرستان عسلویه می‌باشد.

  • منبع خبر : کدال