بانک گردشگری در اطلاعه‌ای از واگذاری بخشی از سهام تحت مالکیت خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، این سهام با ارزش ۱۵۳,۳۳۴ ریال برای هر سهم واگذار شده مربوط به سهام شرکت کاگزاری آگاه بوده است. «وگردش» تنها ۲۰ درصد سهام تحت مالکیت خود را عرضه کرد که به سود ۴,۵۳۹ میلیارد ریال ختم شده است درحالی که بهای کل سهام واگذار شده ۶۱ میلیارد ریال بود.

شرکت ویستا سامانه آسا که این حجم از سهام را خریداری کرده است طی قراردادی ۶۲۰ میلیارد ریال را در زمان قرارداد و ۳,۶۸۰ میلایدر ریال را پس از اخذ تأییده سازمان بورس و تأییدیه سازمان امور الیاتی پرداخت خواهد نمود. این سهام در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ واگذار شده است که به عنوان افشاعیه در خردادماه ۱۴۰۰ اطلاع رسانی شده است.

  • منبع خبر : کدال