بانک تجارت طی اطلاعیه‌ای از بی‌نتیجه بودن مزایده برگزارشده خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز،  این مزایده که در روز ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شده است به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام بانکی کشور بوده است.

هدف از برگزاری این مزایده واگذاری سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم بوده که تحت مالکیت «وتجارت» است.

طبق آگهی منتشر شده این واگذاری از طریق عرضه در فرابورس ایران انجام شده است. با وجود این اقدامات انجام شده، هیچ متقاضی برای خرید این حجم از سهام در بازار فرابورس نبوده است لذا عرضه سهام ناموفق بوده است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد وتجارت