تاریخچه فعالیت چکاپا

شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در تاریخ 1346/09/13 تحت شماره 11916 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، ثبت و موجودیت آن بر اساس مندرجات روزنامه رسمی شماره 6646 به تاریخ 1346/09/20 اعلام گردیده است متعاقباً بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، مرکز شرکت به هفت تپه منتقل و تحت شماره ۹ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان شوش استان خوزستان به ثبت رسیده است. گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۹ به عنوان اولین واحد تولیدکننده ی کاغذ از خمیر ویرجین به بهره برداری رسید. کارخانه کاغذ پارس در جوار کارخانه نیشکر هفت تپه و با هدف استفاده از باگاس تولیدی این کارخانه به عنوان ماده اولیه خمیرسازی تاسیس گردیده که پس از تولید شکر در کارخانه نیشکر، تفاله باقیمانده ساقه نیشکر (باگاس) در این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.
سهام این شرکت در سال 1392 به بخش خصوصی واگذار گردید. سهامدار عمده کاغذ پارس تا پیش از واگذاری، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با بیش از ۹۷ درصدی بوده که در مهرماه سال ۱۳۹۲ از طریق مزایده به سهامدار جدید منتقل گردید.
سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس پس از اصلاح ساختار مالی و بازسازی و نوسازی کارخانه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بازار فرابورس پذیرفته شد.

 

آخرین اخبار گروه صنایع کاغذ پارس

چیزی یافت نشد !