آخرین اطلاعیه های کدال حریل

آخرین اخبار ریل پرداز سیر

افزایش ۱۲ درصدی حریل در درآمدهای مهر ماه 22 آبان 1398
افزایش ۱۲ درصدی حریل در درآمدهای مهر ماه

شرکت ریل پرداز سیر در دوره ی یک ماهه منتهی به 30 مهر 98،در مجموع درآمدها به 233 میلیارد ریال دست پیدا کرد.

امضای قرارداد جدید تامین واگن‌های باری 21 خرداد 1398
امضای قرارداد جدید تامین واگن‌های باری

قرارداد شرکت ریل پرداز سیر با شرکت راه آهن بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تامین ۵۰ دستگاه واگن باری لبه بلند به امضا رسید.

افزایش سود عملیاتی “حریل” 04 دی 1397
افزایش سود عملیاتی “حریل”

حریل با رشد 6% در سود عملیاتی مواجه شده است .