شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در ۳ خرداد ماه ۱۳۷۹ با نام شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب و با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
به موجب مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۵ خرداد ماه ۱۳۸۰، همچنین برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره ۱۲ مهرماه ۱۳۸۲ نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی خاص) تبدیل گردیده است.
متعاقباً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ۱۸ خردادماه ۱۳۹۲ مرکز اصلی شرکت از اصفهان به شهرستان آران و بیدگل منتقل و به ثبت رسیده است.
همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت که از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ سهام شرکت با نماد کویر در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل دادوستد است.

اطلاعات عمومی شرکت
موضوع فعالیت، تولید میلگرد شاخه و کلاف صنعتی و ساختمانی
موسسین: آقایان احمد خوروش حمیدرضا خوروش و جواد خوروش

آخرین اخبار تولیدی فولاد سپید فراب کویر

چیزی یافت نشد !