بانک ملت با سرمایه 33.5 میلیارد ریال تاسیس شده که اکنون با سرمایه 40000 میلیارد ریال به یکی از بزرگ ترین بانک های ایران تبدیل شده است. در جدول زیر مراحل افزایش سرمایه ذکر شده ذکر شده است. مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

 

جایگاه بانک ملت در بازار

بانک ملت دارای بیشترین ارزش بازار در گروه بانک‌ها و موسسات مالی است و 18 درصد از ارزش کل گروه را شامل می شود . بر اساس جدول زیر بانک ملت بر اساس سرمایه ثبت شده ، در جایگاه چهارم قرار دارد .

 

شاخص های ریسک بانک ملت

برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مدیریت ریسک از تعدادی شاخص­‌های مالی استفاده می‌شود که‌ نسبت کفایت سرمایه درمیان آن­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی و ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی است‌ و هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک در دارایی­های خود برقرار نمایند.

کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر کلیه ریسک­های مالی و غیرمالی بانک، زیان­های‌ غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. بنابراین ارزیابی دقیق‌ نسبت یاد شده، می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای پوشش هزینه‌های‌ ریسک نگریسته شود.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سلامت عملکرد و ریسک بانک ها و موسسات مالی است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب های وارده، به سپرده گذاران منتقل نگردد. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده بر حسب ضرایب ریسک می باشد.

طبق آئین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرمایه پایه حاصل جمع حقوق صاحبان سهام بانک به عنوان سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی )شامل ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی و ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و سرمایه گذاری بانک در سایر شرکت ها (پس از انجام کسورات لازم ) سرمایه گذاری در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

مجموع سرمایه تکمیلی در محاسبه سرمایه پایه، حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد. طبق آیین نامه کفایت سرمایه، ضرایب ریسک انواع دارایی ها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، 20 ، 50 و 100 می باشد که به تفصیل و جزئیات در آیین نامه تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار آمده است. طبق آیین نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ۸ درصد تعیین شده است.

آخرین اخبار بانک ملت

چیزی یافت نشد !