گزارش مالی - بورس امروز
افزایش ۸۴ درصدی سود خالص  شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

افزایش ۸۴ درصدی سود خالص  شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

ود خالص این شرکت پس از کسر مالیات با رشد ۸۴ درصدی مواجه شده و از ۲۸۳.۶۹۱ میلیون ریال به ۵۲۱.۴۲۴ میلیون ریال رسیده است. ضمن اینکه سود هر سهم این شرکت نیز از ۱۱۵ ریال به ۲۰۱ ریال افزایش پیدا کرده است.