گروه محصولات غذایی - بورس امروز
رصد تحرکات اخیر بهپاک ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

رصد تحرکات اخیر بهپاک

این نماد در قالب موج C به حرکت صعودی خود ادامه دهد که در اینصورت با نگاهی خوشبینانه تا محدوده قیمت ۱۷۰۰ تومان رشد خواهد نمود.