کالاهای صادراتی - بورس امروز
سه بازار صادراتی منطقه آزاد ارس ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

سه بازار صادراتی منطقه آزاد ارس

یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری در کشور فراهم کردن امکان حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به نفع سرزمین اصلی است.

بازار عراق در نقطه کور دید بورس ۰۹ آبان ۱۳۹۷

بازار عراق در نقطه کور دید بورس

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی عراق خواستار حضور شرکت های بورسی در عراق شد.