پروپیلن جم - بورس امروز
“جم” در آستانه ورود به بازار سرمایه 17 ژوئن 2019

“جم” در آستانه ورود به بازار سرمایه

امسال، سال شکوفایی این شرکت است و باور داریم امسال حداقل ۲۷۰هزار تن تولید خواهیم داشت.ظرفیت تولید شرکت، ۳۰۰ هزار تن در ۸۰ گرید پروپیلن است و تحت لیسانس بازل است.