پذيره نويسي اوراق - بورس امروز
بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد ۳۰ دی ۱۳۹۷

بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد

در هفته‌ گذشته 5هزار ميليارد ريال ديگر توسط شركت توسعه اعتماد مبين در قالب اوراق اجاره سهام پذيره نويسي شد. با پذيره نويسي سري دوم اين اوراق رقم كلي پذيره نويسي اوراق اجاره سهام به عدد 47 هزار ميليارد ريال رسيد.