پتروشیمی بوعلی سینا - بورس امروز
گسترش سهم بازار منطقه‌ای در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا 24 سپتامبر 2019

گسترش سهم بازار منطقه‌ای در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

رییس پژوهش و توسعه مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با تاکید بر اهمیت تعاملات داخلی و بین‌المللی در نمایشگاه ایران پلاست، گفت: فروش باثبات خارجی منجر به افزایش ظرفیت تولید و در نتیجه امکان گسترش سهم بازار محصولات مجتمع در داخل و منطقه می‌شود.

امضای قرارداد پروژه واحد شیرین‌سازی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا 24 مه 2019

امضای قرارداد پروژه واحد شیرین‌سازی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

قرارداد پروژه واحد شیرین‌سازی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با همکاری مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، به امضا رسید.