پتایر - بورس امروز
به روز رسانی “پتایر” ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

به روز رسانی “پتایر”

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: نماد پتایر در قالب حرکت ۵ از ( ۳ ) در حال رسیدن به منتهی الیه محدوده هدف اول یعنی ۱۰۰۰ تومان است . وی افزود: در صورت ادامه اقبال به این نماد ، دستیابی به بازه هدف دوم دور از ذهن نخواهد […]