پادرکست بورس - بورس امروز
نرخ حمل جاده ای و تاثیر آن بر هزینه های تمام شده کالا در سال ۹۸ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ حمل جاده ای و تاثیر آن بر هزینه های تمام شده کالا در سال ۹۸

در این پادکست؛به بررسی نرخ حمل جاده ای،پرداخته شده است.