وزیر راه و مسکن - بورس امروز
رشد قیمت مسکن در دو سال اخیر غیر واقعی بود ۲۰ مهر ۱۳۹۸

رشد قیمت مسکن در دو سال اخیر غیر واقعی بود

وزیر راه و مسکن گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن دو هدف اساسی دارد که اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر جزء این اهداف محسوب می شود.