همایش روز جهانی استاندارد - بورس امروز
تقدیر از پتروشیمی خراسان،در همایش روز جهانی استاندارد ۲۴ مهر ۱۳۹۷

تقدیر از پتروشیمی خراسان،در همایش روز جهانی استاندارد

تقدیر در راستای نهادینه سازی مقوله استاندارد ملی در بزرگترین مجتمع صنعت پتروشیمی در شمال شرق کشور به پتروشیمی خراسان اختصاص یافت.