هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس - بورس امروز
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با آرامش مسیر خود را ادامه می‌دهد ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با آرامش مسیر خود را ادامه می‌دهد

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در واکنش به تحریم های جدید آمریکا با بیان اینکه ‏با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد اظهار کرد: باید در چنین زمانی با آرامش در مسیر از قبل پیش‌بینی شده گام برداشت.