نمودار قيمتي طلا - بورس امروز
افزایش تقاضای خرید در فلزات گرانقیمت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش تقاضای خرید در فلزات گرانقیمت

بانک مرکزی کشورها در تلاش برای تنوع بخشی به ذخایر خارجی خود، در سه ماهه نخست امسال دست به خرید بیشترین میزان خرید طلا از سال ۲۰۱۳ تاکنون زدند که کل خرید آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد معادل ۱۴۵٫۵ تن رشد کرده است. لذا در نتیجه افزایش میزان تقاضای خرید برای فلزات گرانقیمت مانند طلا قیمت این فلزات در هفته قبل با افزایش در بازارهای جهانی همراه گردید.