نمادهای معاملاتی - بورس امروز
بازار بورس در حال تطبیق با بازارهای موازی ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

بازار بورس در حال تطبیق با بازارهای موازی

در این پادکست؛به بررسی تحلیلی بازار سرمایه،پرداخته شده است.

رفتار هیجانی عامل ایست بازار ۱۶ مهر ۱۳۹۷

رفتار هیجانی عامل ایست بازار

در چند روز گذشته افراد جدید با سطوح مختلف سواد مالی و سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه وارد شدند که ویژگی آنها به‌طور مشخص رفتار هیجانی در مواجهه با شایعات و اخبار غیرواقعی است و این خصیصه نوسانات اخیر چند روز گذشته در بازار سرمایه بود.

کاهش زمان توقف نمادهای معاملاتی در بورس تهران ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

کاهش زمان توقف نمادهای معاملاتی در بورس تهران

با اجرایی شدن اصلاحات دستورالعمل های افشا، پذیرش و نحوه انجام معاملات، زمان توقف نمادها کاهش یافته و در حال حاضر تعداد نمادهای تعلیق شده به 7 مورد رسیده است .