نقش بیمه - بورس امروز
بیمه‌ی بیمه ها با ادغام و تملیک ۰۱ دی ۱۳۹۷

بیمه‌ی بیمه ها با ادغام و تملیک

تشویق شرکت های بیمه ای به ادغام و تملیک برای ایجاد شرکت های بزرگتر  منجر به کاهش ریسک در صنعت بیمه می شود.