نزول نفت - بورس امروز
هفته هیجان انگیز نفت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

هفته هیجان انگیز نفت

در گزارش هفته قبل به این نکته اشاره شد که مهم ترین بحث روزهای اخیر در مورد نفت، نزدیک شدن به تاریخ ۲ می یعنی پایان مهلت معافیت از تحریم خرید نفت ایران و تصمیم های احتمالی ترامپ در این زمینه است.