معاملات آتی - بورس امروز
افزایش ارزش معاملات آتی زیره و زعفران بورس کالا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

افزایش ارزش معاملات آتی زیره و زعفران بورس کالا

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران تعداد ۴۰۷ هزار و ۸۴۰ قرارداد آتی زعفران و زیره سبز را به ارزشی بیش از ۷۱۹۳ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال منعقد کردند که آمارها حاکی از آن است حجم و ارزش قراردادها در بازار مشتقه با رشد ۹۸ و ۱۴۵ درصدی نسبت به هفته پیش از آن همراه بود.