مدیر مجتمع گل گهر - بورس امروز
آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بر اساس اکتشافات تا کنون، تنها برای ۱۳ سال سنگ آهن خواهیم داشت و برای بازه ۲۰ ساله، ۲ میلیارد تن سنگ آهن دیگر نیاز خواهیم داشت. باید اکتشافات سنگ آهن به بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش به بهترین شکل مدیریت شود.