مجتمع پتروشیمی لردگان - بورس امروز
شلرد در یک نگاه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

شلرد در یک نگاه

طبق آخرین قرار داد فی مابین با بانک سپه تسهیلات مزبور بر اساس اعلامیه دریافتی از بانک عامل به نرخ 5درصد پرداخت گردیده و بهره دوران بازپرداخت نیز از 27 بهمن 1397(خاتمه دوران استفاده) توسط بانک مزبور محاسبه و به شرکت اعلام خواهد شد.