مجتمع پتروشیمی لردگان - بورس امروز
شلرد در یک نگاه 13 آوریل 2019

شلرد در یک نگاه

طبق آخرین قرار داد فی مابین با بانک سپه تسهیلات مزبور بر اساس اعلامیه دریافتی از بانک عامل به نرخ 5درصد پرداخت گردیده و بهره دوران بازپرداخت نیز از 27 بهمن 1397(خاتمه دوران استفاده) توسط بانک مزبور محاسبه و به شرکت اعلام خواهد شد.