قیمت جهانی نفت - بورس امروز
شاخص های جهانی قیمت نفت؛ هچنان در مدار صعود ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

شاخص های جهانی قیمت نفت؛ هچنان در مدار صعود

در سومین هفته آوریل قیمت نفت به ترتیب با ثبت بالاترین عدد 27/72 دلار به ازای هر بشکه برای شاخص برنت رکورد جدیدی از آن را برای 5 ماه اخیر به جا گذاشت و در کنار آن شاخص وست تگزاس با اندکی افت و ثبت عدد 57/64 دلار به ازای هر بشکه کار خود را به پایان رساندند.

پارس،سوگلی پلیمری های بازار ۲۷ تیر ۱۳۹۷

پارس،سوگلی پلیمری های بازار

طی هفته گذشته شاهد افت شاخص سهام و اصلاح قیمتی در سهام اغلب صنایع منجمله سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم. در حالی که ارزش معاملات خرد سهام تا حدود 200 میلیارد تومان کاهش یافته است، روزانه 600 تا 700 میلیارد تومان نقدینگی در صف خرید پتروشیمی پارس جای میگیرد، به طوریکه ارزش بازار پتروشیمی پارس (با محاسبه ی مالکیت شرکت در آریا ساسول) با مقایسه از لحاظ ظرفیت تولیدی و مبلغ فروش از سایر پلیمری های بازار مانند جم و شاراک پیشی گرفته است.