شعب بیمه آسیا - بورس امروز
شعبه ها، بازوی توانمند نظارت و کنترل شرکت های بیمه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

شعبه ها، بازوی توانمند نظارت و کنترل شرکت های بیمه

استراتژی بیمه آسیا در دراز مدت، تقویت شعب و گسترش ارائه خدمات به بیمه گذاران در اقصی نقاط کشور از طریق افتتاح شعب جدید و تقویت شعب موجود با تکنولوژی روز می باشد.