شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا - بورس امروز
واگذاری شـرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو از سوی سایپا ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

واگذاری شـرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو از سوی سایپا

گروه خودروسازی سایپا قصد دارد تا سهام شرکت صنایع لنت پارسیان را به صورت یک‌جا واگذار کند.

برنامه فنر‌سازی زر برای افزایش سودآوری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

برنامه فنر‌سازی زر برای افزایش سودآوری

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فنرسازی زر، که با حضور دارندگان بیش از ۶۹ درصد سهام برگزار شد، ضمن بررسی گزارش عملکرد سال۱۳۹۷، راهبردهای این شرکت به منظور افزایش سودآوری نیز در سال جاری مورد پایش قرار گرفت.