شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا - بورس امروز
برنامه فنر‌سازی زر برای افزایش سودآوری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

برنامه فنر‌سازی زر برای افزایش سودآوری

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فنرسازی زر، که با حضور دارندگان بیش از ۶۹ درصد سهام برگزار شد، ضمن بررسی گزارش عملکرد سال۱۳۹۷، راهبردهای این شرکت به منظور افزایش سودآوری نیز در سال جاری مورد پایش قرار گرفت.