شرکت رتبه‌بندی پارس کیان - بورس امروز
رتبه بندی اعتباری کلید تامین مالی از بازار سرمایه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

رتبه بندی اعتباری کلید تامین مالی از بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی پارس کیان گفت: ما با شرکت‌های تامین سرمایه مکمل هستیم. آن‌ها چند نقش اصلی در انتشار اوراق مانند بحث بازارگردانی و متعهد پذیره‌نویسی دارند. در این مساله اگر مبلغ مورد نظر به حد نصاب نرسد شرکت تامین سرمایه، از منابع خودش آن بخش باقی مانده را به عنوان متعهد پذیره نویسی پوشش دهد. در این صورت اوراق منتشر و در بازار عرضه می‌شود.