شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - بورس امروز
شرکت‌های حمل و نقل ریلی در مسیر رشد و صعود ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

شرکت‌های حمل و نقل ریلی در مسیر رشد و صعود

شرکت‌های ریلی طی یکی دو ماه گذشته عملکرد مالی نسبتا مناسبی داشته‌اند. در این بین شرکت ریل کوثر طی ۲ ماه از سال جاری به افزایش درآمد مناسبی دست پیدا کرده است.