سهام خودرویی ها - بورس امروز
سبز شدن خودرویی ها در روز رکورشکنی شاخص کل 20 آوریل 2019

سبز شدن خودرویی ها در روز رکورشکنی شاخص کل

در پایان معاملات امروز (31 فروردین) خودرویی ها روز خوبی را پشت سر گذاشتند و تابلوهای این گروه در بازار سرمایه سبز رنگ بود.