روغن جامد - بورس امروز
افزایش ۲۰ درصدی قیمت روغن جامد ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

افزایش ۲۰ درصدی قیمت روغن جامد

شرکت صنعتي بهشهر اعلام کرده است که قیمت روغن جامد و نیمه جامد خود را ۲۰ درصد افزایش داده است.