رشد اخیر شاخص - بورس امروز
چشم انداز سودآوری در پی تزریق نقدینگی به بازار ۱۰ تیر ۱۳۹۷

چشم انداز سودآوری در پی تزریق نقدینگی به بازار

در این پادکست؛به بررسی تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه،پرداخته شده است.