دامنه مثبت - بورس امروز
بازار بورس در حال تطبیق با بازارهای موازی 26 مه 2019

بازار بورس در حال تطبیق با بازارهای موازی

در این پادکست؛به بررسی تحلیلی بازار سرمایه،پرداخته شده است.